Hvad er dragebådsroning?

En dragebåd er en kæmpe kano. Vores dragebåde er kopier af kinesiske krigskanoer og de er 14 meter lange. Bådene er udsmykket med dragehoved, dragehale, vimpel og en stor krigstromme. Bådene padles af op til 20 roere, en styrmand holder kursen, mens en trommeslager slår takten højt hævet over bådens knoklende roere.

Dragebådsræs i Munke Mose i år 2000

 

 

Fortællinger fra dragernes verden...

Dragebådsroningens historie»
Anekdoten fortæller, at dragebådsroning startede i Kina år 277 før Kristi fødsel...

Odense Dragebåds Klub